Get Adobe Flash player

 

  

 

 

 

 

Az iskola
 
Az „Anette Balett” Tánc- és Mozgásművészeti Iskola 2010 őszén alakult, Veres Anett vezetésével. Az oktatás azzal a céllal folyik, hogy a klasszikus balettot, a sokak szerint merev és szigorú szabályrendszerbe foglalt táncműfajt megszerettesse a gyermekekkel úgy, hogy újabb oldaláról megközelítve mutatja be. Játékossággal, sokszínű feladatokkal érdekessé és izgalmassá téve számukra, annak érdekében, hogy mozgáskultúrájuk egész életükre kiható tényleges fejlődésen mehessen át. 
Az oktatás Szombathely vonzáskörzetébe tartozó települések kultúrházaiban, iskoláiban illetve óvodáiban folyik, de várhatóan a 2011-es év őszétől már Szombathelyen is elindul.
A tánctanításon 3-9 éves korig vesznek részt a gyerekek, különböző korosztályokra bontott foglalkozásokon.
 
 
 
Anett „néni” :-)
 
Diplomámat 2010 júniusában, Budapesten, a Magyar Táncművészeti Főiskolán szereztem meg. De, hogy idáig elérjek, elég hosszú utat jártam be a tánc világában.
8 éves koromban, Miskolcon kezdtem el klasszikus és jazz balett alapokat tanulni, ritmikus sportgimnasztikai elemekkel, és eszközökkel (például: labda, karika, szalag) ismerkedni. Tanulmányaimat célirányosan Nyíregyházán folytattam. Középiskolásként, csapatban több országos táncversenyen vettem részt, ahol sikeres eredményeket értünk el.
Főiskolás éveim alatt lehetőségem nyílt több ismert és elismert koreográfusoktól, táncművésztől, táncpedagógustól tanulni, illetve számos tánctechnikát elsajátítani, ilyen például a klasszikus balett, a jazz, a limón, a graham, a kontakt improvizáció.  Tanárok, akik segítették szakmai fejlődésemet többek között: Barta Dóra, Lőrinc Katalin, Gál Eszter, Bozsik Yvette, Oláh Csilla, Szigeti Oktávia.
 
Jelenlegi tanítóim, a kis tanítványaim. Hiszen, ahogy a mondás is tartja „Tanítás közben az ember maga is tanul”.
 
 
 
A képzés
 
Számomra a legfontosabb, hogy a gyermekeknek sorozatos sikerélményekben legyen részük, az öröm és a jó hangulat, egy megalapozott, következetesen felépített, testbarát oktatással párosuljon az óráimon. A balett nyújtotta esztétikum és harmónia ne csak a mozdulataikon, hanem az arcukon, a tekintetükben is tükröződjék.
 
Az órák képzésanyagát egyénileg, szerzett tudásom, saját tapasztalataim alapján állítom össze.
Központi szerepet foglal el a klasszikus balett szabályrendszere, mozgásanyaga, ami köré olykor más és más tánctechnikából, mozgásrendszerből merített, általam fontosnak tartott technikai elv, mozdulat is helyet kap. Ezzel is segítve a kis növendékeim mozgásfejlődését, látókörük, ismereteik szélesítését.
 
Lényegesnek tartom a gyermekek aktív bevonását az órák menetébe, ezzel is növelve az önbizalmukat, kifejezőkészségüket. Már kiskoruktól kezdve közösen megbeszéljük, összehasonlítjuk, hogy mi helyes, illetve helytelen. Ezeket a szabályokat megtanuljuk a gyakorlatban is alkalmazni, mert fontos, hogy egy rendszerhez szokva, hatékonyan tudjunk együtt dolgozni.
 
Az órák alkalmával a következő kognitív, és motorikus (kondicionális és koordinációs) képességek fejlesztése történik:
 
- észlelés, érzékelés,
- figyelem, koncentráció,
- emlékezés, gondolkodás,
- képzelet, kreativitás,
- érzelemkifejezés,
- erő, gyorsaság, állóképesség,
- hajlékonyság és lazaság,
- mozgástanulás és szabályozás,
- egyensúly- és helyzetérzékelés,
- testtudat,
- térbeli tájékozódás.
 
E képességek mellett a csoportos foglalkozás lényegéből fakadóan fejlődik még a gyermekek együttműködési készsége, verbális és nonverbális kommunikációja és viselkedése is.
 
A gyakorlatok kísérőjeként állandó a zenehasználat, mely stílusát tekintve sokszínű, a mese-, és gyermekzenéktől kezdve a klasszikus zenéig többféle műfaj is felhangzik egy-egy óra alatt.

 

 

A már meglévő és a jövőben induló csoportok bemutatása:

 

Klasszikus Balett előkészítő 3- 6 éves gyermekek számára

Klasszikus Balett kezdő 6- 9 éves gyermekek számára

Jazz Balett 16- 26 éves korosztály számára